Op een dag trokken er kolonisten in Maha’s huis – 46

Het huis van Maha al-Kurd werd afgepakt door joodse extremisten

De familie Al-Kurd uit Jeruzalem verloor hun huis, waar ze al 54 jaar in woonden, door een onrechtvaardige administratieve regel van de Israëlische overheid. Daarna trokken er joodse kolonisten in die zoveel mogelijk overlast in de buurt proberen te veroorzaken, zodat Palestijnen in de verleiding komen om te vertrekken.

Geweld door kolonisten

De video toont de agressie en pesterijen van de kolonisten: gooien met rommel, fysiek aanvallen, intimidatie met honden en vernielingen. Op een samenkomst scanderen joodse jongeren massaal racistische teksten. Je ziet dan goed dat het niet om slechts een enkeling gaat met abject gedachtegoed.

Apartheid

De Israëlische overheid hanteert een woud aan kafkaëske regelgeving als het om handhaving ten aanzien van Palestijnen gaat. Kolonisten worden echter vrijwel zonder uitzondering gevrijwaard. Ze kunnen hun gang gaan zonder lastig gevallen te worden door administratieve vereisten.


Op 12 mei herdenken organisaties in Rotterdam de Palestijnse nakba. We tellen af met een post per dag.

Volg ons:
Rotterdam voor Gaza
FB event

Twitter
Instagram