Filmrecensie: The Insult – 61

Screenshot of the film The Insult.

In The Insult krijgen een Palestijnse vluchteling en een Libanese christen het aan de stok. De Libanese christen, die oorspronkelijk uit Damour komt, heeft een nogal expliciete politieke stellingname die niet vriendelijk is ten opzichte van Palestijnse vluchtelingen waardoor het conflict snel hoog oploopt. Iedereen heeft sympathie voor de Palestijn, maar uiteindelijk blijken beide mannen door een gewelddadig verleden getekend te zijn.

Onverdraagzaamheid

De Palestijn werkt illegaal als onderaannemer in een christelijke wijk als hij water uit de goot van het balkon van de Libanees over zich heen krijgt. De Libanees wordt woedend als het team van de Palestijn de goot repareert. De Palestijn scheldt de Libanees uit en de Libanees eist excuses. Als de Palestijn daar uiteindelijk toe bereid is, treft hij de Libanees in zijn garage aan terwijl hij naar een haatzaaiende speech over Palestijnen op de radio luistert. De Palestijn weigert nog excuses te maken en de Libanees zegt daarop dat hij wilde dat Sharon ze allemaal vernietigd had. De Palestijn slaat de Libanees en zo loopt het conflict steeds hoger op.

Ophef

De baas van de Palestijn probeert te bemiddelen, maar de mannen komen er niet uit. Er worden advocaten bijgehaald en de media springt op de zaak. Er ontstaat een enorme ophef. De mannen zijn eigenlijk niet gediend van die ophef, maar er is geen ontkomen meer aan. Zelfs de president bemoeit zich er op een gegeven moment mee. Te midden van alle consternatie groeien de mannen juist naar elkaar toe. Pas als ze erachter komen dat ze gelijksoortig verdriet delen kan het conflict tussen hen opgelost worden.

Israël

Hij die niet genoemd mag worden in deze film blijft de hele film een factor op afstand. Ziad Doueiry, de regisseur (die zijn vorige film The Attack in Israël draaide) vindt dat er geen één volk een patent kan hebben op slachtingen. En dat je Israël niet overal de schuld van kunt geven. In de film wordt gesteld dat Palestijnse milities (deels) verantwoordelijk waren voor de slachting op Libanese christenen in 1976 in Damour. Israël komt er zo gemakkelijk mee weg. De film werd geproduceerd door de Cohen Media Group en dat geeft een beetje een gevoel van onbehagen, omdat Israel als bezettingsmacht de hele film uit de wind gehouden wordt. De invalshoek is interessant, maar ook comfortabel voor zionisten. Afgezien daarvan is The Insult een boeiende en goed geacteerde film. De Palestijnse acteur Kamel al-Basha kreeg een prijs voor zijn acteerwerk op het filmfestival van Venetië.


Op 12 mei herdenken organisaties in Rotterdam de Palestijnse nakba. We tellen af met een post per dag.

Volg ons:

Rotterdam voor Gaza
FB event

Twitter

Instagram