Nakba woord van het jaar 2018? – 13

Mensen in Nederland weten vaak niet wat er (precies) met het woord ‘nakba’ bedoeld wordt. Hoewel het woord in Arabischtalige landen een algemene betekenis van ‘rampspoed’ of ‘catastrofe’ heeft, bedoelen we er in Europa vrijwel uitsluitend de Palestijnse ‘nakba’ mee.

Voor zover bekend staat het woord ‘nakba’ niet in het woordenboek. We kunnen een poging wagen om daar verandering in te brengen. Van Dale organiseert ieder jaar een ‘Woord van het jaar’-verkiezing. Laten we met z’n allen het woord ‘nakba’ opgeven, zodat we er aan het einde van het jaar wellicht op kunnen stemmen.

Een woord aandragen voor de ‘Woord van het jaar’-verkiezing kan hier.

Als je meer wilt doen om het woord ‘nakba’ beter bekend te maken bij het Nederlandse publiek, dan kan je hier ook een t-shirt of mok laten maken.