Israël ontkent Palestijnen systematisch het recht op terugkeer – 41

Sinds de oprichting van de staat Israël roepen zionisten joden op ‘terug te keren’ naar Palestina. Voor Palestijnen echter neemt Israël een diametraal ander standpunt in: het door de VN gegeven recht op terugkeer voor Palestijnen wordt door Israël systematisch ontkend.

Infographic right of return
Infographic recht op terugkeer en staat van ontvolkt gebied.